Skip to main content

OM FÖRLAGET

Aspekt är ett förlag med inriktning på samtida tjeckisk skönlitteratur. Vi drivs av en vilja att ge ut originella och vackert formgivna böcker som ger stora läsupplevelser.

I serien Samtida tjeckisk litteratur ger vi ut författare som i de flesta fall har debuterat efter sammetsrevolutionen 1989 – en del är redan väletablerade, andra har just äntrat den litterära scenen. Vi vill uppmärksamma en litteratur i rörelse och lyfta fram spännande författarskap och intressanta böcker.

I serien Moderna tjeckiska klassiker presenterar vi författare som har gjort bestående avtryck i den tjeckiska litteraturen – och ibland även i världslitteraturen. De flesta hör hemma i 1900-talet och har blivit en självklar del av den tjeckiska kulturen.

I serien Tjeckiska noveller ger vi plats för texter i kort format – noveller, berättelser, textfragment – som bjuder på starka läsupplevelser. Passa på att ta del av en livskraftig novelltradition med rötter i Centraleuropa!

I samarbete med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet ger vi även ut novellserien pendang, där översättare väljer verk i det korta formatet som de vill dela med svenska läsare. I pendang växlar originalspråken, och om du är intresserad av att bidra får du gärna kontakta TÖI.

Här på vår hemsida kan du läsa mer om vår utgivning, köpa våra böcker och prenumerera på vårt oregelbundet utkommande nyhetsbrev. På vår blogg kan du ta del av vad som är på gång i förlaget och läsa noveller, recensioner, intervjuer och annat som har med tjeckisk litteratur att göra. Vi ordnar också litteraturkvällar och författarbesök – ofta i samarbete med Tjeckiska Centret.

Vi som står bakom förlaget är Tora Hedin, Mats Larsson och Lova Meister. På var sitt håll intresserade vi oss för tjeckisk litteratur. När vi träffades märkte vi att vi uppskattade samma kvaliteter i de böcker vi läste och bestämde oss för att göra något för att förmedla dem till svenska läsare.

Resultatet blev Aspekt förlag.

LOVA MEISTER
(f 1974) är doktorand i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är även utbildad konferenstolk och litterär översättare med en fil mag i historia och tjeckiska från Stockholms universitet. Under studietiden var hon gäststudent vid University of Edinburgh, Erasmus-stipendiat i Liverpool och SI-stipendiat i Prag.

Lova har varit verksam som undertextare och korrekturläsare av medieöversättningar. Hon har undervisat i tjeckiska på Slaviska institutionen och i översättning på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Kring millennieskiftet bodde hon i Prag och arbetade som översättare, tolk och lärare i svenska. Hon har även arbetat som frilansande facköversättare för Europeiska kommissionen och som tolk för svenska myndigheter. Hon medverkade som redaktör och översättare i antologiprojektet Tjeckien berättar: I sammetens spår och är en av grundarna av Aspekt förlag.

MATS LARSSON
(f 1957) är fil dr i nordiska språk och sedan 2003 anställd som lektor på Tolk- och översättarinstitutet, en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet, vid Stockholms universitet. Han har även arbetat som adjunkt och lektor på Institutionen för nordiska språk vid samma universitet. Läsåret 1996–1997 var han svensk lektor vid Karlsuniversitetet i Prag. Han är utexaminerad forskningsbibliotekarie och sedan 1992 medlem av Sveriges Författarförbund.

Mats har varit verksam som litterär översättare sedan slutet av 1980-talet och översatt ett tjugotal verk. Förutom tjeckisk skönlitteratur har han även översatt engelska, tyska och franska barnböcker. Bland de tjeckiska författare som han översatt står en i förgrunden: Bohumil Hrabal. Mats medverkade som redaktör och översättare i antologiprojektet Tjeckien berättar: I sammetens spår och är en av grundarna av Aspekt förlag.

TORA HEDIN
(f 1965) är slavist och universitetslektor i tjeckiska vid Stockholms universitet. Hon har studerat arkeologi, historia, tjeckiska, ryska och litterär översättning i Stockholm, Prag och vid Södertörns högskola. 1988–1989 läste hon arkeologi och tjeckiska som stipendiat vid Karlsuniversitetet i Prag. Åren 1990–1994 bodde hon i Moskva, där hon bland annat studerade ryska. 2006 var hon lektor i tjeckiska i Oslo. Hon har föreläst, undervisat och handlett studenter i tjeckiska i Stockholm sedan 1999. Hennes forskning behandlar lexikografi, diskursanalys, totalitärt språk, humor i språket och genusforskning. Tora är docent i slaviska språk.

Tora har översatt facklitteratur och arbetat för EU-kommissionen som översättare från tjeckiska och slovakiska. Bland hennes skönlitterära översättningar märks till exempel Jáchym Topols romaner Nattarbete och Kallt land. Hon medverkade som redaktör och översättare i antologiprojektet Tjeckien berättar: I sammetens spår och är en av grundarna av Aspekt förlag.

KONTAKT

ASPEKT FÖRLAG
Appelboms väg 9
186 42 VALLENTUNA

info@aspekt.se

Kontakta oss gärna för att få recensionsexemplar, författarfoton och annat pressmaterial:

press@aspekt.se

TORA HEDIN
redaktör, översättare,
ansvarig för marknadsföring
0707 57 81 74
tora@aspekt.se

MATS LARSSON
redaktör, översättare,
ansvarig för distribution
0735 99 76 85
mats@aspekt.se

LOVA MEISTER
redaktör, översättare,
ansvarig för Aspekts blogg
och nyhetsbrev
0732 47 53 20
lova@aspekt.se

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV