Skip to main content

I Svenskt översättarlexikon kan man stifta bekantskap med skönlitterära översättare – “de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen” – och nu finns även Erik Frisk (1897-1970) representerad. Frisk översatte flera böcker från tjeckiska till svenska under 1930-talet, var aktiv i motståndsrörelsen under kriget och fick tjeckoslovakiska Vita lejonets orden efter krigsslutet. Läs mer om Erik Frisk här.

www.oversattarlexikon.se

Lämna svar