Skip to main content

Den romska skönlitteraturen i Tjeckien växte explosionsartat under 1990-talet och flera romska tidningar och tidskrifter grundades. Inte utan anledning började man tala om en romsk kulturell pånyttfödelse, jämförbar med tjeckernas pånyttfödelse under 1800-talets första hälft. Miloslava Slavíčková skriver om den romska litteraturen i höstens andra nyhetsbrev!

Aspekt nyhetsbrev 5-2011

Lämna svar