Skip to main content

Ett utdrag ur den träffsäkra recensionen av Fråga pappa i BTJ:

“Berättelsen som närmast liknar ett moraliskt kammarspel är uppbyggd kring ett religiöst böjningsmönster av ansvar och skuld för att mynna ut i en sorts ambivalent försoning. Balabáns prosa är klar och reflekterande, hans ton kännetecknas av ett strävt allvar som gör denna variant av uppgörelse med kommunismen mycket övertygande.”

Mikael Wallin BTJ: 13112240

Lämna svar