Skip to main content

“”Fråga pappa” är en roman om människans förgänglighet, den alltid närvarande döden. Det är en djupt filosofisk roman som ständigt cirkulerar kring livets stora frågor utan att bli pretentiös eller banalt högtravande.

Genom att med bevarad distans men med drabbande pregnans gestalta dessa ofta laddade situationer, där känslorna lever sitt obändiga och okontrollerade liv strax under ytan, där de aldrig artikuleras, aldrig skildras fullt ut – utan enbart finns antydda och sjudande och nästan vrålande i undertexten – visar Jan Balabán vilken utomordentligt skicklig och viktig författare han är. ”Fråga pappa” har alla de litterära kvaliteter som krävs för att bli en roman som förmår att leva vidare.”

Läs hela recensionen här!

Lämna svar