Skip to main content

Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har i sin serie Översättarträffar, modererade av Elin Svahn, bjudit in oss och våra pendangöversättare till ett samtal (se nedan). Det tycker vi förstås ska bli väldigt roligt och vi ser fram emot att träffa er där!

Översättarträff: Att få en skönlitterär översättning publicerad

TÖI har inlett ett samarbete med Aspekt förlag som gör det möjligt för studenter som går kursen Litterär översättning och redaktörsarbete att få en novell som de själva valt och översatt utgiven. Vi får möta Cecilia Ekeram och Daniella Falkman Twedmark som tagit vara på möjligheten och nu delar med sig av sina erfarenheter. I samtalet deltar även Lova Meister, föreläsare på kursen och förläggare på Aspekt förlag. Moderator är Elin Svahn. Välkomna!

FRI ENTRÉ

Tid: Tisdag 5 februari kl 16–17

Plats: D389, Södra huset, Stockholms universitet.

www.tolk.su.se